Az alapítvány elsődleges célja a nehéz körülmények között vagy nehéz élethelyzetben élő személyek támogatása, sportolási, kulturális lehetőségeinek fejlesztése, életkörülményeik javítása.

Számukra közösségi programok szervezése, közösségi programokat lehetővé tevő tevékenységek folytatásához anyagi és egyéb feltételek biztosítása.

A nehéz körülmények között élők számára biztosítani kívánjuk a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődés lehetőségét, elsősorban a sport útján.

Emellett a nehéz sorsú gyermekeket segítő intézmények támogatása, akár anyagi, akár humán erőforrás felajánlásával, valamint nehéz helyzetben lévő települések, családok önzetlen támogatása.

Segítjük továbbá a korábban a labdarúgást (vagy bármely más sportot) professzionális szinten űző vagy abban bármilyen funkcióban dolgozó, de ma már anyagilag ellehetetlenült sportolókat, életkörülményeinek javítása, adott esetben gyógyulásuk elősegítése érdekében.

Amatőr sportcsapatok és egyesületek támogatása, céljaik elérésének elősegítése.

Közigazgatásban dolgozók és rendvédelmi testületek tagjai, valamint hozzátartozóik támogatása.